// Ukraina | Włóczykije.eu

Posts Tagged With: Ukraina

Lwów nieumarły

Do Lwowa dojeżdżają pociągi z Europy i Azji, a na dworcu kłębią się ludzie z całego świata. Odpowiada to historii miasta – które przechodziło spod władzy mongolskiej, przez polską, austriacką, znów polską i wreszcie radziecką, by w latach dziewięćdziesiątych stać się częścią niepodległej Ukrainy. Obecnie Ukraińcy stanowią ponad 80% ośmiuset tysięcznej ludności miasta. Jednak w &hellip Continue reading »

Kategorie: Cywilizowany wschód | Naklejki na walizce: | Co o tym sądzisz?
stat4u